فعالیت سادون پی سی

مجموعه سادون پی سی شامل سه بخش فروشگاه ،تعمیرات ،گیم نت

فروشگاه

سیستم فروش انلاین

فروش حضوری

تعمیرات

تعمیرات لپ تاپ و کامپیوتر

سرویس لپ تاپ و کامپیوتر

گیم نت

بازی های انلاین وافلاین